Căutare în site

Nr

Nume, Prenume

Funcție

 

 

Conducere

1.       

Donos Ghenadie

șef direcție

22223

2.       

Mușenco Angela

Șef adjunct direcție

22543

Secția politici educaționale și management

1.

Izvorean Elena

Șef secție

23167

2.

Zabolotnîi Dorina

Specialist principal

22543

3.

Andon-Spinei M-

Specialist principal

22543

4.

Crețu Elena

Specialist superior

22227

Serviciul management economico-financiar și patrimoniu

1.

Andrieş Veronica

Șef serviciu

23134

2.

Berzoi Angela

Specialist  superior

23134

3.

Rîșchitor Aliona

Econ. coordonator

28637

Serviciul audit intern

1.

Nitrean Iurie

Auditor intern

30548

Serviciul management al resurselor umane

1.

Pavlov Natalia

Specialist principal

28637

Serviciul juridic

 

1.

Voleac Daniela

specialist

23167

Secția management al curriculumului și formare profesională continuă

1.

Topor Sabina

Şef secție

30587

2.

Solovei Ala

Spec.princ. metodist

22227

   3.

Iavorschi Victor

Spec.coord. metodist

23036

   4.

Iavorschi Valentina

metodist

22054

5.

Cociurcă Elena

metodist

23085

6.

Bădănău Lilia

metodist

22054

Contabilitatea centralizată                                     

1.

Pisaniuc Ghenadie

Contabil şef

30502

2.

Osadciuc Veronica

Contabil

22024

3.

Mardici  Lilia

Contabil

22024

4.

Pascari Natalia

Contabil

22024

5.

Vacarciuc Polina

Contabil

22024

6.

Dubalari Doina

arhivar

 

Serviciul transport elevi

1.

Dubalari Serghei

șef serviciu

22543

2.

Iațco Victor

mecanic

 

Serviciul auxiliar

 

1.

Dubina Tatiana

Şef depozit

22324

2.

Petrachii Evghenia

Secretar al cond.

22566

Serviciului raional de asistență psihopedagogică

1

Indricean Oxana

Șef serviciu

30749