Nr.

Denumirea serviciului

Conducători

Telefon

 Email

Organul central

Subdiviziunile teritoriale

1.

 

Trezoraria teritorială

Şef adjunct-

Cotruţă Ludmila

3-00-90

3-06-20

3-06-19

liudmila.cotruta@mf.gov.md

2.

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

Direcţia deservire fiscală Soroca

Velişco Igor

Şef-adjunct

Cerchez Serghei

2-30-05

2-32-73

fisc230@fisc.md

3.

Inspecţia Financiară

Direcţia teritorială Inspectare Financiară Bălţi

Prodan Victor

3-03-98

prodanvictor@mail.ru

4.

Serviciul Vamal

Biroul Vamal

Andrei Scutaru

Adj Halupneac Mihail

2-22-90

2-25-97

pv.soroca.nord@customs.gov.md

5.

Inspectoratul de Stat pentru supravegherea tehnicii ,,INTEHAGRO”

Inspecţia teritorială Soroca

Cucicov Ion

2-40-35

intehagro.soroca@mail.ru

6.

 

Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor

Moraru Fiodor

Adj.Spoială Valeriu

2-31-57

2-61-57

drsa.soroca@ansa.gov.md

7.

Inspectoratul Ecologic de Stat

Inspecţia Ecologică Soroca

Rusu Valentina

2-32-12

2-36-23

iesoroca@ies.gov.md

8.

Serviciul Piscicol

Inspecţia piscicolă sectorială

Pozdirca Mihai

 

pozdircamihail@mail.ru

9.

Inspecţia de Stat în Construcţii

Inspecţor de Stat în Construcţii Soroca

Văscăuţan Valentin

2-41-10

vascautan60@mail.ru

10.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Agenţia teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Mînăscurtă Marina

(Galina Damir- specialist)

2-30-66

2-23-02

 

galina.damir@anofm.md

11.

Inspectoratul de Stat al Muncii

Inspecţia teritorială de muncă

Gherega Angela

2-34-37

itmdrochia@im.gov.md

12.

 

CTAS Soroca

Zgardan Dumitru

Adj. Diana Prepeliţă

3-01-64

dumitru.zgardan@cnas.gov.md

13.

 

Direcţia teritorială Statistică

Zeru Igor

(Raisa Zabrian)

2-25-27

soroca@statistica.gov.md

14.

Inspectoratul Energetic de Stat

Inspecţia Energetică de Stat

Sapojnic Mihail

2-20-47

92-0-13

soroca@ies.md

15.

Inspectoratul general al Poliţiei

Inspectoratul de poliţie Soroca

Strochin Evghenii

2-08-00

2-28-80

ip_soroca@igp.gov.md

16.

Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale

Direcţia teritorială Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale

Borş Mihai

Adj.Cioca Serghei

2-88-39

2-41-20

soroca@dse.md

17.

 

Centrul militar Soroca

Chistrea Sergiu

2-40-11

CMT.Soroca@army.md

 

18.

Serviciul Stare Civilă

OSC Soroca

Matveenco Liudmila

2-24-24

2-24-39

oscsoroca@ssc.gov.md

19.

Inspectoratul Naţional de Probaţiune

Biroul de probaţiune

Apreutesei Ruslan

2-37-19

soroca@probatiune.gov.md

20.

 

Agenţia teritorială de Asigurări în Medicină

Adj.

Ursu Ella

Liciu Natalia

2-64-18

ella.ursu@cnam.gov.md

ellaursu@mail.ru