Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința

Consiliului Raional Soroca din 06 noiembrie 2020

01-2D 5/1

Cu privire la transmiterea unor bunuri

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 5/2

Cu privire la încetarea contractului de locațiune

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 5/3

Cu privire la repartizarea locuințelor sociale

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 5/4

Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 5/5

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 5/6

Cu privire la proiectul Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” 1HARD/2.1/50
Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Robu Tatiana, șef Serviciul Proiecte Investiționale

01-2D 5/7

Cu privire la materialele de stabilire (actualizare) a hotarelor unității administrativ-teritoriale din cadrul raionului Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Coșeru Ruslan, șef al Serviciului Relații Funciare și Cadastru

01-2D 5/8

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.1/12 din 06.02.2020 ”Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice din raionul Soroca, pentru anul 2020”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mîțu Elena, șef al Secței  Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

01-2D 5/9

Cu privire la atribuirea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Rudi numelui ”Ion Vasilachi”

Inițiator:  Mihai Mîțu, Consilier al Consiliului Raional Soroca

Raportor:  Mihai Mîțu, Consilier al Consiliului Raional Soroca

01-2D 5/10

Cu privire la delegarea împuternicirilor președintelui și vicepreședințelor raionului Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 5/11

Cu privire la numirea dlui Nicuța Vladimir în funcție de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei pe perioadă determinată

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 5/12

Cu privire la examinarea Sesizării Direcției Generale Teritoriale ”Nord” a Centrului Național Anticorupție al RM

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mărîi Alina, Șef Serviciul Asistență Juridică

01-2D 5/13

Cu privire la înființarea Serviciului social ”Plasament familial pentru adulți”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nicuța Vladimir, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

 

 

 

01-2D 5/14

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ Soroca

 

 

01-2D 5/15

Cu privire la acordarea premiilor Consiliului Raional elevilor și cadrelor didactice cu performanțele deosebite, pentru anul de studii 2019-2020

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ Soroca

 

01-2D 5/16

Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepție, a câte o clasă a X-a în IP LT ”A.Pușkin” și IP LT Visoca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ Soroca

 

 

 

 

01-2D 5/17

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componența raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ Soroca

 

01-2D 5/18

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Crețu, șef al Direcției Finanțe Soroca

 

01-2D 5/19

 

 

 

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Crețu, șef al Direcției Finanțe Soroca

 

01-2D 5/20

 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului de decernare a Premiilor Consiliului Raional Soroca în domeniul culturii

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Bucătaru Grigore, șef Secția Cultură și Turism Soroca

 

01-2D 5/21

Cu privire la funcția de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Rudi

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 5/22

Cu privire la încetarea raporturilor de muncă a șefului Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Soroca-Nouă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane