Căutare în site

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința ordinară a

Consiliului Raional Soroca din 20 august 2020

01-2D 4/1

Cu privire la transmiterea unor bunuri SA ”RED-NORD”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/2

Cu privire la scutirea de achitarea plății de locațiune

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/3

Cu privire la expunerea la licitație a unor bunuri imobile

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/4

Cu privire la transmiterea unor bunuri

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/5

Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/6

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Belous Clavdia, șef al Secției Administrație Publică

01-2D 4/7

Cu privire la înaintarea candidaților pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi în scopul desfășurării alegerilor prezidențiale din 2020

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:     Belous Clavdia, șef al Secției Administrație Publică

01-2D 4/8

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare al Consiliului raional Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Belous Clavdia, șef al Secției Administrație Publică

01-2D 4/9

Cu privire la numirea dnei Purici Natalia în funcție de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Bădiceni

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 4/10

Cu privire la asigurarea interimatului a funcției de director al instituției Publice Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”O șansă”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 4/11

Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă” în redacție nouă și a Consiliului de Administrație

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nitrean Iurie, Director al Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”

01-2D 4/12

Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice ”Casa comunitară” Voloave în redacție nouă și a Consiliului de Administrație

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ardovan Evghenia, Director al Instituției Publice ”Casa comunitară” Voloave

01-2D 4/13

Cu privire la solicitarea transmiterii în administrarea publică a Consiliului raional Soroca a unui sector de teren

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Coșeru Ruslan, șef al Serviciului Relații Funciare și Cadastru

01-2D 4/14

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor. Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

01-2D
4/15

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Soroca nr.1/12 din 06.02.2020 ”Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2020”

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Mîțu Elena, șef al Secței  Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

01-2D
4/16

Cu privire la coordonarea în redacție nouă a  Devizului de venituri și cheltuieli al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ungurean Maria, șef al Serviciului Economic, IMSP SR ”A.Prisacari”

01-2D 4/17

Cu privire la coordonarea acordurilor adiționale la contractele CNAM al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ungurean Maria, șef al Serviciului Economic, IMSP SR ”A.Prisacari”

01-2D 4/18

Cu privire la coordonarea modificărilor la Devizul de venituri și cheltuieli din fondurile cu CNAM și din serviciile contra plată a IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ungurean Maria, șef al Serviciului Economic, IMSP SR ”A.Prisacari”

01-2D 4/19

Cu privire la coordonarea în redacție nouă a  Devizului de venituri și cheltuieli al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2020 din sursele financiare contractate cu CNAM

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Costin Iurii,  administrator ”Centrul Somatologic Raional Soroca”

01-2D
4/20

Cu privire la coordonarea în redacție nouă a Devizelor de venituri și cheltuieli al IMSP de asistență medicală primară

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ciobanu Liudmila, șef al IMSP CS Soroca

01-2D
4/21

Cu privire la coordonarea acordurilor adiționale la contractele cu CNAM al  IMSP de asistență medicalpă primară

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ciobanu Liudmila, șef al IMSP CS Soroca01-2D
4/22

Cu privire la coordonarea coordonarea modificărilor la Devizele de venituri și cheltuieli ale  IMSP de asistență medicală primară

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ciobanu Liudmila, șef al IMSP CS Soroca01-2D
4/23

Cu privire la  modificarea bugetului raional pe anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe Soroca 01-2D
4/24


Cu privire la Raportul semianual privind executarea bugetului raional pe anul 2020
Cu privire la  modificarea bugetului raional pe anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe Soroca 01-2D
4/25

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlul gratuit

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:    Mușenco Angela, șef al Direcției Învățîmânt 


01-2D
4/26

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” Doamnei Rezuș Eugenia

Inițiator:  Derejovscaia Maria, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PSRM  

Raportor: Derejovscaia Maria, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PSRM 


01-2D
4/27

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” Domnului Bordian Valeriu

Inițiator:  Muntean Ghenadie, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PDM 

Raportor: Muntean Ghenadie, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PDM