Căutare în site

Lista proiectelor de decizii
propuse spre examinare la ședința ordinară a
Consiliului Raional Soroca din 3 iunie 2020
 

01-2D 3/1

Cu privire la raportul de activitate economico-financiară a Întreprinderii Municipale  “Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2019

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Costin, Administrator al ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca”

 

01-2D 3/2

Cu privire la raportul de activitate economico-financiară a Întreprinderii Municipale  “Hoterm-Servicii” pentru anul 2019

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Tăbîrța Mihail, Administrator al ÎM “Hoterm-Servicii”

 

01-2D 3/3

Cu privire la modificarea deciziei nr. 06/10 din 17.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului consultativ al Direcției Învățământ Soroca și a componenței acestuia”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ

 

01-2D 3/4

Cu privire la aprobarea Regulamentului concursului ”Elevul anului”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ

 

01-2D 3/5

 Cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor și cadrelor didactice pentru performanțe deosebite

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ 

 

01-2D

3/6

Cu privire la aprobarea Regulamentului concursului ”Școala anului”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ

 

01-2D

3/7

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ

 

01-2D

3/8

Cu privire la numirea dnei Ursachi Galina în funcție de director al Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional ,,Împreună” din s. Rublenița

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal Serviciul Resurse Umane

 

01-2D

3/9

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nicuța Vladimir, șef DASPF

 

01-2D

3/10

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Raional Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Belous Clavdia, Șef , Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

01-2D

3/11

Cu privire la modificarea anexei nr. 1 „ Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii” a deciziei CR Soroca  nr. 23/31 din 30 martie 2018

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nicuța Vladimir, șef DASPF

 

01-2D

3/12

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Serviciului social Casă de copii de tip familial

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nicuța Vladimir, șef DASPF

 

01-2D

3/13

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D

3/14

 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

01-2D

3/15

 Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Aparatului Președintelui Raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional” în redacție nouă.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, Șef interimar Serviciul Resurse Umane

 

01-2D

3/16

Cu privire la acordurile de colaborare

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Belous Clavdia, Şef, Secţiei Organizarea şi Coordonarea Activităţii Administrative

 

01-2D

3/17

 Cu privire la raportul de activitate a Centrului de Resurse pentru Tineret ”Dacia” pentru perioada 2018-2019

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Babici Ion, ex-președinte al Centrului de Resurse pentru Tineret ”Dacia”

 

01-2D
3/18

Cu privire la transmiterea unor bunuri

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Leahu Angela, Șef, Secției Economie

          

01-2D
3/19

Cu privire la expunerea la licitație cu strigare a unor bunuri imobile

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Leahu Angela, Șef, Secției Economie


01-2D
3/20

Cu privire la înființarea școlii primare grădiniță Oclanda

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, Șef, Direcției Învățământ


01-2D
3/21

Cu privire la aprobarea Regulamentului Aparatului Președintelui Raionului Soroca, în redacția nouă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, Șef interimar Serviciul Resurse Umane


 
Lista proiectelor de decizii
propuse spre examinare la ședința extraordinară a
Consiliului Raional Soroca din 8 mai 2020
 
01-2D 2/1
Cu privire la numirea dlui Nicuța Vladimir în funcție de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a familiei, subdiviziune a Consiliului raional Soroca
Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Carauș Luiza, specialist principal Serviciul Resurse Umane
 
01-2D 2/2
Cu privire la transmiterea unor bunuri
Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Leahu Angela, șef Direcția Economie
 
01-2D 2/3
Cu privire la aprobarea bilanțului de lichidare și planului de repartizare a activelor
Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Svetlana Burlac, Administrator ÎM ”Soralim Service”
 
01-2D 2/4
Cu privire la numirea în funcție a șefului Direcției Finanțe pe perioadă determinată
Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Carauș Luiza, specialist principal Serviciul Resurse Umane
 
01-2D  2/5
Cu privire la aprobarea și executarea proiectului tehnic privind  renovarea a două tronsoane (Pc 40+64-Pc 43+71) și (Pc 91+00- Pc106+81)  a drumului public local L112, R14- Redi-Cereșnovăț - Voloave-R14.
Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Mîțu Elena, șef al Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri
 
01-2D 2/6
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componența raională pentru instituțiile educaționale
Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ 
 
01-2D 2/7
Cu privire la executarea  bugetului raional pentru anul 2019
Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe
01-2D 2/8
Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020
Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe
 
01-2D 2/9
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă
Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

 

 

 

 

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința ordinară a

Consiliului Raional Soroca din 09 aprilie 2020

 

01-2D 2/1

Documente privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional Soroca Cu privire la numirea dlui Nicuța Vladimir în funcție de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a familiei, subdiviziune a Consiliului rational Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal Serviciul Resurse Umane

01-2D 2/2

Documente privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional Soroca Cu privire la transmiterea unor bunuri

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef Direcția Economie

01-2D 2/3

Documente privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional Soroca Cu privire la aprobarea bilanțului de lichidare și planului de repartizare a activelor

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Svetlana Burlac, Administrator ÎM ”Soralim Service”

01-2D 2/4

Cu privire la modficarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.19/23 din 01.03.2012 Cu privire la aprobarea regulamentului concursului ”Elevul anului”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușcenco Angela, șef Direcția Învățământ

01-2D 2/5

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului rational Soroca nr.07/16 din 16.02.2016 Cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor și cadrelor didactice pentru performanțe deosebite cu modificăriile ulterioare

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușcenco Angela, șef Direcția Învățământ 

01-2D

2/6

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului rational Soroca nr.18/07 din 10.08.2017 Cu privire la aprobarea și funcționarea concursului ”Școala anului”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușcenco Angela, șef Direcția Învățământ

01-2D

2/7

Cu privire la

01-2D

2/8

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componența raională pentru instituțiile educaționale

01-2D

2/9

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Perechiatco Aliona, șef adjunct DASPF

01-2D

1/10

Cu privire la modificarea deciziei nr.06/10 din 17.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ al Direcției Învățământ Soroca și a componenței acesteia 

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușcenco Angela, șef Direcția Învățământ 

01-2D

2/11

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Perechiatco Aliona, șef adjunct DASPF

01-2D

2/12

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Perechiatco Aliona, șef adjunct DASPF