ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ 
Joi, data de 12 decembrie 2019, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului Raional, strada Ștefan cel Mare 5, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca, în conformitate cu art.45 alin.(2) și (3), din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. Proiectele de decizie propuse spre examinare pot fi accesate pe pagina web oficială: www.soroca.md