Căutare în site

     În conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr.55/2020 privind declararea stării de urgență,  Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Soroca, în comun cu Comisia extraordinară de Sănătate Publică Soroca, a întreprins un șir de măsuri ce se impun  în această situație, măsuri stipulate în hotărârile aprobate la ședințele comisiilor nominalizate.
Comisiile pentru situații excepționale de nivelul I din raionul Soroca activează în conformitate cu actele aprobate la nivel local și central (emise în perioada vizată), hotărârile acestor comisii sunt în concordanță cu hotărârilor și dispozițiile aprobate la nivel locale și central, acțiunile întreprinse în baza acestor acte sunt orientate spre prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19 și în scopul monitorizării situației de urgență epidemiologică creată în raion.
     Membrii Comisiilor pentru Situații Excepționale Soroca și pentru Sănătate Publică au fost întruniți în 8 ședințe extraordinare la care au fost adoptate un șir de hotărâri din 13,14,16,17,18,19,24 și 26 martie curent. Toate aceste hotărâri au fost plasate pe rețelile de socializare și pe pagina web a Consiliului raional Soroca și a Centrului de Sănătate Publică Soroca.
   La solicitarea mass-media   sunt difuzte informațiile disponibile privind situația   epidemiologică  din raion, la fel sunt organizate conferințe de presă cu participarea diferitor reprezentanți ai mass-media.
    Pe data de 18 martie, prin dispoziția președintelui raionului Soroca, a fost creată celula de monitorizare permanentă a evoluției situației epidemiologice a infecției COVID -19 pe teritoriul raionului Soroca.
În baza datelor oferite de Celula de monitorizare informăm că la ziua de azi în raion avem înregistrate 28 de cazuri cu infecția COVID - 19, dintre care: 14 angajați ai SAMU, 3 angajați ai IMSP SR Soroca; 20 de cazuri sunt din municiul Soroca și 8 cazuri din alte localități ale raionului (angajați ai SAMU și IMSP SR Soroca).
Conform grupei de vârstă și a sexului situația se prezintă în felul următor:

Genul femenin -

20-29 ani – 1 persoană

40-49 ani – 4 persoane

50-59 ani – 9 persoane

60-69 ani – 2 persoane

Total – 16 persoane

Genul masculin -

30-39 ani – 2 persoane

40-49 ani – 2 persoane

50-59 ani – 5 persoane

60-69 ani – 3 persoane

Total – 12 persoane

În total – 28 persoane

Numărul de persoane cu statut de suspecți:7 inclusiv 2 angajati din domeniul medical.

Numărul de persoane cu statut de contacți – 267 (inclusiv – 91 angajati din domeniul medical), inclusiv mun. Soroca – 129 persoane.

Numărul de persoane aflate în carantină/autoizolare conform fișelor epidemiologice a călătorilor – 469, inclusiv  mun. Soroca – 176.

Îndemnul Secției  Cultură și Turism Soroca ”STAȚI ACASĂ!”
Urmăriți clipul care conține mesajul tuturor angajaților Secției 
https://youtu.be/F8vVeNRHXFE

Consiliul Raional Soroca a lansat compania de colectare a fondului de susținere a instituțiilor medicale din raion în contextul depășirii situației de criză prin infecția COVID-19, unde pot dona atât persoanele fizice, cât și cele juridice.

  Rechizitele pentru efectuarea donațiilor:

Beneficiar: MF-TR Nord Soroca - Consiliul Raional Soroca;

Cod IBAN: MD32TRPDAI144112A03550AA;

Cod bancar: TREZMD2X;

Cod fiscal: 1007601010699;

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat;

Donații voluntare – COVID-19

   Din banii oferiți Instituțiile medicale vor achiziționa medicamente necesare, echipamente de protecție, măști, mânuși, termometre, etc.

   Deciziile privitor la distribuirea surselor vor fi publicate pe pagina WEB a Consiliului Raional Soroca.

   Astăzi, angajații Aparatului Președintelui Raionului Soroca, cât și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca au donat salariul lor de o zi  pentru lupta împotriva COVID-19

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00