Căutare în site

   În perioada 5-7 noiembrie , 2017 o delegaţie din raionul Soroca, condusă de Ghenadie Muntean , s-a deplasat în România în vederea inițierii acordurilor de colaborare și înfrățire între localități din Județul Buzău și Raionul Soroca . Acordul de colaborare a Raionului Soroca cu Județul Buzău a fost semnat încă din anul 2012 , menținînd pînă în prezent o strînsă cooperare .
Vizita delegaţiei sorocene s-a materializat prin semnarea a 12 acorduri , în cadrul şedinţei comune extraordinare a consilierilor Judeţului Buzău şi a consilierilor din Raionul Soroca, fiind aprobate în unanimitate . 
Unitățile administrative teritoriale din Județul Buzău și unitățile administrative teritoriale din raionul Soroca care intenționează să se înfrățească:
 • comuna Amaru și satul Baxani;
 • comuna Cernătești și comuna Schineni;
 • comuna Chiliile și satul Egoreni;
 • comuna Gura Teghii și comuna Ocolina;
 • comuna Largu și comuna Rublenița;
 • comuna Măgura și comuna Dărcăuți;
 • comuna Pănătău și comuna Nimereuca;
 • comuna Petroasele și comuna Parcani;
 • comuna Podgoria și satul Rudi;
 • comuna Puiești și comuna Bulboci;
 • comuna Siriu și comuna Cosăuți;
 • comuna Zărnești și comuna Vărăncău;
 Reamintim că Ordonanța de Urgentă nr. 18/2014 a Guvernului României permite autorităților administrației publice locale din România să încheie acorduri de înfrățire/cooperare cu autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova pentru realizarea și finanțarea unor obiective de investiții, programe comune cultural sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională și alte acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie.
Din delegaţia raionului Soroca au făcut parte consilieri raionali, primari ai localităților din raion, șefi ai Subdiviziunilor Consiliului Raional , precum și angajați din cadrul Aparatului Președintelui. Ei au avut posibilitatea să facă cunoștință și cu proiecte realizate din fonduri europene cu referire la dezvoltarea serviciilor turistice, la conservarea și valorificarea patrimoniului cultural. 
În Suceava au vizitat Muzeul Satului, Mănăstirea Dragomirna și Cetatea de scaun a lui Ștefan cel Mare. În cadrul Proiectului transfrontalier „Bijuterii Medievale”: Cetăţile Hotin, Soroca, Suceava, realizat de Programul Operaţional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, finanţat de Uniunea Europeană , Consiliul Raional Soroca a fost aplicant , iar Primaria Suceava - unul din parteneri. 
În drum spre casă, delegația a vizitat Muzeul Vasile Pîrvan și Planetariul din Bîrlad, situat pe terasa pavilionului „Marcel Guguianu”, deschis pentru public de la începutul anului 2010. Este singurul planetariu digital din judeţul Vaslui şi printre puţinele planetarii digitale din ţară, dotat cu echipamente de ultimă generaţie pentru simularea bolţii cereşti, dar şi pentru proiecţii de filme documentare de astronomie, ce se adresează unei largi categorii de public. Planetariul, la fel , a fost construit din fonduri europene, in cadrul unui proiect in care Consiliul Raional Soroca a fost partener. 
În cadrul acestei deplasări Președintele Raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean a avut o întîlnire de lucru și cu președintele Județului Vaslui, în cadrul căreia au discutat despre necesitatea conlucrării și modalități de realizare a unor proiecte în comun. 
Membrii delegației sorocene au fost impresionați atît de deschiderea manifestată de colegii din România, cît și de modalitatea de organizare a ședinței comune , avînd ferma convingere că acordurile semnate vor impulsiona colaborarea noastră și se vor fructifica prin realizări frumoase.
În urma audienţei cetăţeanului Zaporojan Alexei, care a invocat ipoteza unei depășiri de acaparare a terenului de către vecin și totodată a insistat examinarea petiției la fața locului, din motiv că litigiul durează ani buni , preşedintele raionului Soroca dl Ghenadie Muntean a efectuat o vizită de lucru în primăria Racovăţ împreună cu dl Ruslan Coşeru, şef al Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru, pe data 2 noiembrie, 2017, pentru examinarea petiţiei .
Astfel la fața locului s-au efectuat măsurările sectorului și s-au contrapus cu planul sectorului conform titlului de autentificare înregistrat la Serviciul Cadastral Soroca, stabilindu-se hotarele conform legislației. 
După care domnul Muntean a mers în vizită la instituția preșcolară din localitate pentru a examina starea lucrurilor împreună cu directorul grădiniței. Au fost discutate dificultățile pe care le întîmpină instituția și posibilitățile de susținere financiară pentru amenajarea terenului de joacă.
    Astăzi , 2 noiembrie 2017, d-nul Ghenadie Muntean , președintele raionului a invitat , la inițiativa d-nei Asea Railean (Președinte A.O. ,, Soarta “ ) , ONG-urile active din raionul Soroca la o întîlnire de lucru, pentru a înțelege mai bine problemele , doleanțele și a încuraja o cooperare dintre autoritãţile publice și organizațiile neguvernamentale. Din ambele părți au fost deschise întrebări pe diferite dimensiuni ,în scopul de a obține cît mai multă informație despre necesitățile , intențiile și rezultatele mizate , fiind ferm convinși că prin creșterea implicării ONG-urilor se pot acoperi anumite nevoi ale comunităţii . 
D-nul Muntean a mulțumit tuturor pentru suport, în deosebi A.O. ,, Soarta “ , pentru suportul acordat sub diverse forme, inclusiv cărbuni pentru persoane nevoiașe, utilaj medical și altele. Totodată Președintele raionului a asigurat că va sprijini , în măsura posibilităților , proiectele care se vor axa pe teme necesare populației din raion - tip sănătate, educație, protecție socială ,cultură etc.
   D-na Asea Railean a propus ca ONG-urile active din raionul Soroca să instituie un Comitet coordonator și a solicitat președintelui raionului să fie implicate asociațiile obștești în viața raionului , pentru că și autoritățile și asociațiile au în vizor oamenii .
    D-na Liliana Babără , managerul Incubatorului de Afaceri din Soroca a vorbit despre activitatea instituției și a insistat pe faptul că este nevoie de a elabora Ghidul investițional al raionului . 
Toți participanții la întîlnire s-au arătat deschiși la dezvoltarea de parteneriat și au ajuns la înțelegerea că ONG-urile active din raionul Soroca vor forma un comitet coordonatr , iar întrunirile comitetului vor fi organizate de d-nul Veaceslav Burlacu , coordonator A.O Euroregiunea ,, Nistru “.

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00