Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

Ședința Consiliului Raional Soroca


LA data de 11.04.2019 a avut loc Ședința Consiliului Raional Soroca
Mai mult
În ajunul Zilei Internaționale a Ocrotirii Copiilor, care este marcată la 01 iunie, Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean a vizitat copiii din secția Pediatrie a IMSP Spitalul Raional ,,A. Prisacari”, felicitându-i cu această zi a copilăriei, oferindu-le în dar cadouri. De asemenea au fost vizitate și felicitate mămicile cu copiii noi născuți din secția Maternitate.
Președintele raionului a oferit în dar și un televizor, care va fi instalat în camera de joacă a copiilor, unde sunt planificate în anul curent lucrări de reparații.
 
Decernarea învingătorilor „Cel mai bun antreprenor al anului 2018” la Soroca
  La data de 29 mai 2019 în municipiul Soroca a avut loc Decernarea învingătorilor „Antreprenorul Anului 2018” . În discursul său Preşedintele raionului, dl. Ghenadie Muntean a menţionat, că evenimentul  Antreprenorul anului  începând cu anul 2005  se organizează pentru a reda încrederea în deciziile luate de către antreprenori  în ceea ce privește afacerea  lor,  să  demonstreze că întotdeauna există o soluție, indiferent de problemele cu care se confruntă. 
 Conform  procesului verbal  al comisiei raionale pentru organizarea concursului raional ,, Cel mai bun antreprenor al anului 2018”  au fost decernate următoarele nominaţii după cum urmează:

Indicatorii economici al participanţilor la concursul rational
                                ,, Antreprenorul anului 2018”                                
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere  - întreprinderi mari:
Locul I-  Oxana Petrovici , SA ,, Alfa-Nistru” , 
 Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar – întreprinderi mari:
Locul I-  Victor Guţu  SRL ,, AMG-Kernel” ,
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere a hainelor:
Locul I- Sergiu Dragan , SRL ,,Ermo-Grup”, 
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere –întreprinderi mijlocii:
Locul I - Alla Pilipeţcaia – SRL ,,Debut Sor” , 
Locul II –  Ala  Lisnic, SRL ,, Testor”  , 
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere –întreprinderi mici:
Locul I – Aliona Chistol, SRL ,,Al-Irina”   
 Locul II – Efim Agahci, SRL „Armir„  
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere –întreprinderi micro:
Locul I –  Stela Cetulean,  SRL ,, Lefrucom”  
 Locul II – Ana Savca , SRL ,, Rolkebab”   
Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar – întreprinderi mijlocii:
Locul I – Lilia Moraru,  SRL ,, Prietenia - Agro”  
locul II –  Pavel Cebotari , SRL ,, Oclanda - Agro”   
Locul III- Valentina Marciuc, GŢ ,, Marciuc Valentina”,.
Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar – întreprinderi mici:
Locul I –  Angela  Muntean   SRL ,, Tehrubsor”   
Locul II – Vasile Sochirca, SRL ,,Visagromag”   
Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar –micro întreprinderi:
Locul I -Mihai Eftodii, GŢ ,,Mihai Eftodii”  
Cel mai bun antreprenor din sfera construcţiilor:
Locul I -Victor Svetenco, SRL ,, Polimer”  
 Locul II- Angela Prisăcaru, SRL ,,Ascensiune” 
Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii hoteliere:
 Locul I - Mihai Sochirca , SRL ,, Sergiu”   
Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii turism:
Locul I - Valentina Cazac,  SRL ,, Valentina-Tur”
Cel mai bun antreprenor sfera servicii transport:
Locul I -Valeriu Guţan – SRL ,, Auto Invest Grup”
Cel mai bun antreprenor în sfera publicaţii periodice:
Locul I - Natalia Vrancean, SRL ,,Ziarul Nostru”   
Cel mai bun antreprenor în sfera alimentaţie publică:
Sfera servicii alimentaţie publică întreprinderi mici:
Locul I – Boris Tomac, SRL ,,Tomac-Inpex” restaurantul ,, Primăvara”
Locul II – Inga Spoială, SRL ,,Odilin” restaurantul ,, Soroca”
Locul III- Eugenia Slivinschi, SRL ,,La Cetatea Veche’’
Sfera servicii alimentaţie publică întreprinderi micro:
Locul I – Alexandru Volcovinschi SRL ,, Ghineia” restaurantul ,,Briz”
Locul II – Maria Grigoraş SRL ,, Grivad-M” cafeneua ,, Nistru”
Locul III – Elena Staviţa  ÎI ,, Staviţa Elena”
Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului – întreprinderi mijlocii:
Locul I – Constantin Andriuţa   Cooperativa de Producere ,,CVA-Virocagro”
Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului – întreprinderi mici:
Locul I – Valentina  Muntean  SRL ,, Arol” 
Locul II – Oleg Horevschii, SRL ,,Foreitor”
Locul III  – Valeriu  Achinca  SRL ,, Marconi” 
Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului – micro întreprinderi:
Locul I – Oxana Tregub   ÎI ,,O.Tregub” 
Locul II – Vera Lisnic, ÎI ,,Vera Lisnic’’
Cel mai tînăr antreprenor
Daniela Condrea, SRL ,,Milsor’’ 
Pentru integrare activă în societate: 
Locul I – Sergiu Ursachi, SRL ,,JONH PIX’’
Cel mai bun antreprenor în sfera servicii de consultanţă:
Locul I – Galina Ciobanu – SRL ,, Alsedar – Studio”
 Cel mai bun meşter popular:
 Valentina Boţoroga -  gobelen, broderie
 Lidia Manea -  împletitul din fibre vegetale (lozie)
 Simion Lungu – confecţionarea costumelor naţionale
Nina Manea – ţesut artistic
 Ludmila Prepeliţă – croşetare.

      La 29 mai curent, în premieră, Direcţia Învăţământ Soroca a organizat Forumul „Tinerii pedagogi schimbă lumea”, în cadrul Campaniei „Vreau să devin pedagog”, lansată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, la care a fost prezent și Președintele Raionului Soroca, dl. Ghenadie Muntean.
       La lucrările forumului au participat peste 60 de tineri specialişti, din instituţiile învăţământului general din raion, directori de instituţii,  elevi absolvenţi, care îşi doresc să devină pedagogi, reprezentanţii APL, consilieri raionali, directorul Colegiului Pedagogic                                     „M. Eminescu” din Soroca etc.
      Forumul a avut menirea să promoveze şi să sprijine profesorii tineri, să identifice elevii care își doresc să continue studiile la facultăţi cu profil pedagogic şi să sporească atractivitatea profesiei de pedagog în rândul tinerilor.
      În cadrul forumului au fost prezentate iniţiativele de  ultimă oră ale Guvernului Rep. Moldova şi ale MECC  pentru susţinerea cadrelor didactice debutante:
majorarea îndemnizației pentru tinerii specialiști, angajați prin repartizare în instituțiile de învățământ în anul absolvirii; 
achitarea  lunară  a  cheltuielilor  pentru  închirierea  spațiului locativ și pentru consumul de energie termică și electrică; 
reducerea  normei  didactice  la  75%  pentru  cadrele  didactice 
tinere din instituțiile de învățământ general, cu păstrarea salariului de funcție; 
încurajarea și susținerea tinerilor specialiști pentru dezvoltarea 
profesională  continuă  prin  posibilitatea  de  a  accede  la  grad didactic; 
dreptul de a beneficia de Programul „Prima casă 2” după 12 luni de muncă etc. 
     Au fost expuse rezultatele unui sondaj despre inserţia profesională a cadrelor didactice debutante.  În cadrul sesiunii de comunicări cu genericul „Debut profesional” au venit cu prezentări tinerele profesoare:  C. Nitrean, învăţătoare ŞP Ţepilova, M. Baran, învăţătoare gimnaziul Hristici, M. Mardici, profesoară de geografie, gimnaziul Rubleniţa, A. Vacarciuc, profesoară de limbă engleză, LT „A. Puşkin”, A. Popa, educatoare, IET, nr.12, Soroca, R. Bacalîm, educatoare IET Tătărăuca Veche. 
Au vorbit și elevele absolvente: M. Ciobanu de la gimnaziul Tătărăuca Veche şi S. Botnari de la  gimnaziul Schineni.
      Cu un cuvânt de felicitare, susţinere şi încurajare din partea Consiliului Raional Soroca a venit d-nul preşedinte Ghenadie Muntean oferind  în dar fiecărui tânăr specialist câte o tablă magnetică.
      Forumul s-a încheiat cu un flashmob, prezentat de tinerii pedagogi care au lansat mesajele: „Iubim copiii”, „Copiii sunt viitorul nostru”, „Vrem să lucrăm la noi acasă”, Vreau să fiu pedagog”, etc.