Căutare în site

Festivalul Mărțișor 2019S-A ÎNCHEIAT CEA DE A 53 A EDIȚIE A FESTIVALULUI MĂRȚIȘOR 2019

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

Ședința Consiliului Raional Soroca


LA data de 11.04.2019 a avut loc Ședința Consiliului Raional Soroca
Mai mult
Aplicaţii în Primăria comunei Voloviţa

         La 26 martie, conform planului de pregătire la Protecţia Civilă pentru anul 2019, în  primăria comunei Voloviţa s-a desfășurat aplicaţia cu tema: Activitatea  Comisiei pentru Situaţii Excepţionale şi a formaţiunilor PC ale primăriei Voloviţa la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi a cutremurului de pământ.
    Potrivit scenariului  au fost  lichidate consecinţele calamităţilor naturale  precum evacuarea elevilor din clase, evacuarea sinistraţilor din locuinţele inundate, izbucnirea incendiului, producerea unui accident rutier,  fiind  produse în urma cutremurului de pământ,  ploilor  abundente şi vântului puternic.  
      În prezenţa Preşedintelui raionului Soroca, dlui Ghenadie Muntean  de către colaboratorii Direcţiei Situaţiei Exepţionale Soroca şi Consiliului raional Soroca au fost testate capacităţile de mobilizare şi intervenţie a formaţiunilor de protecţie civilă din primărie, care la rândul lor au demonstrat o bună pregătire în întreprinderea măsurilor de prevenire a situaţiilor excepţionale şi a consecinţelor lor.
      Preşedintele raionului a  menţionat faptul, că locuitorii comunei Voloviţa au avut parte de o bună instruire în domeniul protecţiei civile şi a bazelor securităţii vieţii în caz de situaţii excepţionale şi este de dorit ca situaţiile de risc să nu fie în realitate.

Având confirmarea de participare a producătorilor din diferite domenii și agenților economici la Iarmarocul „Produs de Soroca”, ediția a II-a, astăzi, Comitetul organizatoric s-a întrunit în ședință de lucru, unde a fost discutat Planul de acțiuni și stabilite sarcinile pentru buna desfășurare a evenimentului.
Și în acest an Iarmarocul „Produs de Soroca”, se va desfășura în Piața Libertății din mun. Soroca, paralel cu un alt eveniment important pentru viața culturală din Soroca, Festivalul de muzică populară „Victor Postolachi”.
În cadrul ședinței a fost modificată data desfășurării Iarmarocului, fiind stabilită data de 26 mai 2019, ora 10.30 în scopul participării mai multor colective artistice și a face această sărbătoare și mai frumoasă.

 Ședința ordinară a Consiliului Raional al Tinerilor Soroca!

La data de 21 martie 2019, în incita sălii de ședință a Consiliului Raional Soroca, s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Raional al Tinerilor Soroca. Ședința a fost deschisă de către Președintele Raionului Soroca, Muntean Ghenadie, care a venit cu un  mesaj către cei prezenți: ”Stimați tineri, eu voi fi mereu deschis  către colaborare, de aceea vă îndemn să fiți creativi și îndrăzneți, pentru dezvoltarea programelor de tineret în raionul Soroca.” De asemenea a îndemnat tinerii să nu părăsească țara, ci să-și creeze un viitor prosper la ei acasă.
În cadrul întrunirii s-au discutat și s-au votat următoarele proiecte de decizii: 
1. Cu privire la implementarea proiectului ”Vezi Moldova Mea!”, în raionul Soroca, de către membrii și voluntarii Consiliului Raional al Tinerilor Soroca”
2. Cu privire la aprobarea Planului de activități al Consiliului Raional al Tinerilor Soroca pentru luna aprilie 2019
3. Cu privire la organizarea zilei curățeniei de primăvară în raionul Soroca de către membrii și voluntarii Consiliului Raional al Tinerilor Soroca 
4. Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului raional ”TVC-2019”, 28 aprilie 2019, ora 15:00, Palatul de Cultură Soroca.
5. Cu privire la examinarea Proiectului ” Noaptea filmelor sub stele” pentru a-l înainta spre aprobare comisiei Programului Raional de Granturi, anul 2019.
6. Cu privire la examinarea și completarea proiectului ”Tinerii de azi - Liderii de mâine ! Partea a II-a”.
Vă reamintim că la data de 3 mai 2018 s-a desfășurat prima ședință de constituire a Consiliului, la care au participat 30 de delegați cu drept de vot. Consiliul Raional al Tinerilor Soroca este o structură de reprezentare, consultare și de împuternicire a tinerilor pentru asigurarea participării lor la dezvoltarea comunitară, în special în procesul decizional din cadrul Consiliului Raional Soroca și este recunoscut în baza Legii privind transparența în procesul decizional Nr. 239 din 13.11.2008, ca parte interesată, care urmează a fi consultată în procesul decizional. Consiliul funcționează pe baza unui regulament propriu elaborat și adoptat de consilierii acestuia.
Activitatea este organizată de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Planului de Activități în domeniul Tineret din cadrul Raionului Soroca pentru perioada anului 2019, cu suportul financiar exclusiv, din partea Consiliului Raional Soroca.