Căutare în site

Festivalul Mărțișor 2019S-A ÎNCHEIAT CEA DE A 53 A EDIȚIE A FESTIVALULUI MĂRȚIȘOR 2019

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

Sărbătoare frumoasă în com. Vasilcău


Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău
Mai mult
Şedinţă de lucru la Soroca a Comisiei parlamentare
,,Comisia administraţie publică”
La 13 iunie curent în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca a avut loc şedinţa de lucru a Comisiei parlamentare ,,Comisia administraţie publică” preconizată în conformitate cu programul de activitate pentru anul 2018. Scopul acestei întruniri a fost identificarea celor mai stringente probleme cu care se confruntă autorităţile locale de nivelul I şi II, cît şi identificarea modalităţilor de soluţionare a lor. 
La şedinţă au participat dna Bacalu Elena, deputat, vicepreşedinte al Comisie administraţie publică, dna Bodnarenco Elena, deputat, membru al Comisie administraţie publică, dna Babiuc Aliona, deputat, membru al Comisie administraţie publică şi dl Groza Sergiu, deputat, membru al Comisie administraţie publică, preşedintele şi vicepreşedintele raionului Soroca, reprezentantul Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, preşedinţi de fracţiuni politice, primari, conducători ai serviciilor publice desconcentrate, etc.
Temele principale abordate în cadrul şedinţei au fost dificultăţile întîmpinate în acordarea ajutoarelor sociale, cît şi stabilirea corectă a benficiarilor de aceste ajutoare, modalităţile de gestionare a încasărilor impozitului pe venit a persoanelor fizice şi juridice, atît la nivel local cît şi naţional, dificultăţile apărute în exercitarea atribuţiilor de agent constator a contravenţiilor administrative. O altă problemă abordată a fost modificarea Legii privind asociaţiile obşteşti, propunerea ca administraţia publică locală să poată obţine calitatea de membru al asociaţiei. Au fost propuse modificări şi la Legea privind administraţia publică locală şi anume la capitolul atribuţiile primarului, cît şi la alte acte normative.
La rândul lor, deputații au răspuns la toate întrebările și recomandările celor prezenţi şi au dat asigurări că propunerile venite şi soluțiile identificate în cadrul discuțiilor vor fi luate în calcul de parlamentari.
  Depunerea jurămîntului de credinţă faţă de Republica Moldova
La 12 iunie curent în prezenţa Preşedintelui raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean, secretarul consiliului raional, dna Stela Zabrian şi a simbolurilor de stat a fost depus jurămîntul de credinţă faţă de Republica Moldova de către cetăţeanul Syrhii Viktor. Redobîndirea cetăţeniei a fost aprobată prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 698 din 25.04.2018.

Scrisoare de mulţumire

 

În numele Consiliului Raional Soroca, ţin să mulţumesc participanţilor la I - a ediţie a Iarmarocului „Produs de Soroca” şi Festivalul concurs național al orchestrelor aerofone ,,Fanfara Argintie”, ediția  XV – a, care s-a desfăşurat la 10 iunie 2018, în municipiul Soroca.

Cu toţii aţi contribuit la reuşita evenimentului şi sper ca pe viitor să putem realiza împreună şi alte evenimente de înaltă ţinută care să ajute la promovarea raionului şi municipiului Soroca.

 

 

 

Cu stimă,

Ghenadie Muntean, 
Preşedintele Raionului Soroca