Căutare în site

   La 23 martie, Consiliul Raional Soroca a lansat compania de colectare a fondului de susținere a instituțiilor medicale din raion în contextul depășirii situației de criză prin infecția COVID-19, unde pot dona atât persoanele fizice, cât și cele juridice.

   Banii donați vor fi direcționați pentru achiziționarea echipamentului de protecție destinat personalului angajat în IMSP ”Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari” (medici, asistenți medicali, echipaje de ambulanță) și pacienți. De asemenea, pentru procurarea ustensilelor, echipamentului medical, medicamentelor. Din acești bani va fi oferit și suport pentru personalul medical antrenat în lupta cu coronavirusul de tip nou și pentru familiile acestora, precum și pentru procurarea de alimente.

   Primele donații au ajuns în contul deschis de către:

Aparatul Președintelui Raionului Soroca

Direcția Învîțământ a Consiliului raional Soroca

Direcția Finanțe a Consiliului raional Soroca

Secția Cultură a Consiliului raional Soroca

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului raional Soroca

Afanas Elena

GȚ Eftodii Mihail

CAP Alexandru Gusacinschi

Debut Sor SRL

Oclanda Agro

Șterbate Vadim

Moruz Ion

Primăria Volovița

Mrimăria Bădiceni

Primăria Cremenciuc

Primăria Oclanda

Primăria Iarova

Primăria Șeptelici

Primăria Rudi

Primăria Racovăț

Primăria Redi-Cereșnovăț

Primăria Bulboci

Primăria Parcani

Primăria Trifăuți

Primăria Tătărăuca-Veche

Primăria Vasilcău

Primăria Șolcani

Primăria Nemereuca

Primăria Vărăncău

Primăria Vădeni

Primăria Cosăuți

Primăria Pârlița

    De aceia, din numele meu personal, cât și a Consiliului Raional Soroca transmitem  mulțumiri beneficiarilor, care deja au Pus Umărul !

    

   Vă reamintim, că donațiile pot fi făcute la contul bancar:
Beneficiar: MF-TR Nord Soroca - Consiliul Raional Soroca;
Cod IBAN: MD32TRPDAI144112A03550AA;
Cod bancar: TREZMD2X;
Cod fiscal: 1007601010699;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezireria de Stat;
Donații voluntare – COVID-19

 

 

Cu profund respect,

Veaceslav Rusnac,

Președinte al raionului Soroca