Consiliul Raional Soroca a lansat compania de colectare a fondului de susținere a instituțiilor medicale din raion în contextul depășirii situației de criză prin infecția COVID-19, unde pot dona atât persoanele fizice, cât și cele juridice.

  Rechizitele pentru efectuarea donațiilor:

Beneficiar: MF-TR Nord Soroca - Consiliul Raional Soroca;

Cod IBAN: MD32TRPDAI144112A03550AA;

Cod bancar: TREZMD2X;

Cod fiscal: 1007601010699;

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat;

Donații voluntare – COVID-19

   Din banii oferiți Instituțiile medicale vor achiziționa medicamente necesare, echipamente de protecție, măști, mânuși, termometre, etc.

   Deciziile privitor la distribuirea surselor vor fi publicate pe pagina WEB a Consiliului Raional Soroca.

   Astăzi, angajații Aparatului Președintelui Raionului Soroca, cât și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca au donat salariul lor de o zi  pentru lupta împotriva COVID-19