Căutare în site

Dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi, subiecte abordate de CCI a Republicii Moldova în cadrul unui atelier de lucru

     La 25 februarie în sala de protocol a Consiliului raional Soroca, la orele 10.00 s-a desfășurat sesiunea de informare privind oportunitățile învățământului dual pentru agenții economici din raion, organizat de către Proiectul ”Suport în Promovarea Învățământului Dual Pentru o Economie Verde” GIZ.

     La sesiune a participat vicepreședintele raionului Soroca, d-na Alla Bordianu, șeful Secției Economii din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca, d-na Angela Leahu și agenți economici din raion.

     În cadrul evenimentului, Vladimir Fonari, coordinator proiect zona Nord al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a vorbit despre dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi.

     Scopul atelierului este de a informa actorii relevanți  cu referire la ecologizarea în Învățământul Profesional Tehnic, crearea unui grup de lucru pentru elaborarea Conceptului național și a unui modul de instruire pe integrarea competențelor verzi de bază la toate meseriile/ specialitățile oferite de către Sistemul ÎPT.