Căutare în site

Audieri Publice
Astăzi, 06 decembrie 2019 în sala de ședință a Consiliului Raional Soroca au avut loc audieri publice pe marginea proiectelor de decizie care vor fi propuse spre examinare și aprobare în cadrul şedinţei ordinare din 12 decembrie 2019. La dezbateri publice au participat Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, Vicepreședinții raionului Soroca dna Alla Bordianu și dl Boris Andoni, șefii de secții și direcții din cadrul Aparatului Președintelui, reprezentanți ai societății civile cât și a organizațiilor nonguvernamentale.
Propunerile parvenite în cadrul audierilor publice vor fi incluse în procesul verbal al ședinței și propuse spre examinare în cadrul comisiilor de specialiate.