Căutare în site

Seminar instructiv în domeniul reglementării proprietății funciare
    Astăzi, 15 noiembrie 2019, în sala de ședințe a Consiliului raional Soroca s-a desfășurat  seminarul instructiv organizat de Serviciul relații funciare și cadastru cu specialiștii pentru reglementarea regimului proprietății funciare a primăriilor raionului Soroca,  în vederea implementării cadrului legal și normativ din domeniu  funciar. 
    Scopul seminarului a fost tratarea aspectelor ce țin de întocmirea cadastrului funciar pentru anul 2019, modificările curente în actele normative privind reglementarea relațiilor funciare cât și delimitarea terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și a Statului.
    În cadrul activității  s-a discutat  despre inițierea realizării activităților de îmbunătățire funciară, protecție, conservare și sporire a fertilității solurilor cât și mersul realizării activităților desfășurate în cadrul Proiectului de înregistrare și evaluare funciară.