Căutare în site

 Vizitele Președintelui raionului în teritoriu continuă
 La 13 mai 2019, satele Racovăț și Zastînca au fost vizitate de președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean și deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, dna Violeta Ivanov. În cadrul acestor întâlniri, primarii și locuitorii satelor, și-au expus problemele prioritare cu care se confruntă și anume: locuitorii satului Zastînca au solicitat deschiderea rutei Soroca-Zastînca; locuitorii satului Racovăț au solicitat dezvoltarea rețelei de aprovizionare cu apă în sat; ș.a.De asemenea în cadrul zilei de 13 mai, Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean a efectuat o vizită de lucru și în com. Șolcani, împreună cu deputatul în Parlamentul Republicii Moldova pe circumscripţia uninominală nr. 6, (Drochia-Donduşeni-Soroca) – dl Corneliu Pandevici. Dumnealor au fost însoțiți de primarul comunei dl Rotari Boris, fiind informați despre infrastructura drumurilor și lucrările care se desfășoară în cadrul Programului "Drumuri Bune 2 pentru Moldova", abordând și problemele stringente ale comunității.
Vizita a continuat la grădinița din localitate și oficiul medicilor de familie, unde în cadrul discuțiilor cu colectivul instituțiilor menționate, s-au familiarizat cu starea de lucruri și problemele existente.
Menționăm că deplasările de lucru în teritoriu, contribuie la o bună înțelegere a stării de lucruri în raion și la consolidarea interacțiunii între APL de nivelul II și nivelul I.