Căutare în site

Ziua autoguvernării în raionul Soroca pentru o zi.

La 05 noiembrie 2018 s-a desfășurat ”Ziua Autoguvernării”, activitate din cadrul Decadei Naționale a Tineretului.  Consilierii reprezentanți ai Consiliului Raional al Tinerilor au avut posibilitatea să asiste la ședința operativă cu șefii serviciilor, direcțiilor, secțiilor din cadrul Aparatului Președintelui raionului și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca, care conform programului de activități are loc în fiecare zi de luni.
După finisarea ședinței tinerii consilierii au fost repartizați prin toate secțiile, direcțiile și serviciile din cadrul Aparatului președintelui și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca.
Vicepreședintele raionul Soroca, dl Vladimir Nicuța a fost înlocuit și ajutat în lucrul său de președintele Consiliului Raional al Tinerilor Soroca, Mădălina Babici. În opinia ei, nu este deloc ușor să fii vicepreședinte, cu toate că biroul acestuia este comod și încăpător. Consilierii Ciubuc Vlada și Liviu Gornea, de asemenea au văzut ce presupune munca de vicepreședinte, lucrând cot la cot cu vicepreședintele raionului Soroca, Iurie Todirean, atât în birou cât și în teren, având ocazia să meargă la tabăra ”La Dumbravă”, unde au demarat lucrări de construcție a căsuțelor pentru odihnă. Cu ce probleme și provocări se confruntă Direcția Învățământ Soroca, a aflat consilierul Xenia Doroșenco, fiind în postură de șef-interimar al direcției. Cum este format bugetul raional și repartizat pentru necesități și activitățile raionului, s-au informat Cristina Cazac și Foca Șerban, consilieri ai CRTS.
Activitatea s-a încheiat cu o ședință la care au participat vicepreședinții raionului Soroca unde tinerii consilieri și-au împărtășit impresiile și au venit cu propuneri, pentru soluționarea unor probleme care îi afectează. La finalul ședinței tinerii au primit diplome de participare în semn de recunoștință pentru interesul manifestat pentru ”Ziua Autoguvernării”.