Căutare în site

Seminar de informare
„Campania de subvenționare pentru anul 2018”
La 27 februarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Soroca a avut loc seminarul de informare a producătorilor agricoli în contextul demarării Campaniei de subvenționare pentru anul 2018.
Scopul întrunirii a fost de a  informa producătorii agricoli cu privire la oportunitățile de subvenționare în agricultură și dezvoltare rurală, în vederea comunicării rezultatelor obținute în urma investițiilor efectuate pe parcursul anului 2017, perspectivele subvenționării pentru anul 2018 precum și sensibilizarea beneficiarilor de subvenții, cu privire la aplicarea materialelor de vizibilitate.
Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean, a menționat despre importanța acordării din partea statului a subvențiilor pentru producătorii care doresc și fac investiții în agricultură, dar și beneficiile ce rezultă în urma primirii acestor mijloace financiare, ca suport în dezvoltarea afacerii.
Dl Nicolae Ciubuc, directorul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură a făcut o prezentare generală referitor la subvenționarea agricultorilor în ultimii ani, menționînd faptul că raionul Soroca este lider pe regiunea nordică la capitolul obținerii subvențiilor. 
Seminarul a dat posibilitate celor prezenți (peste 70 de producători agricoli), să adreseze și să primescă răspuns la un șir de probleme cu care se confruntă la etapa depunerii dosarelor.