Căutare în site

    Astăzi, 26 noiembrie 2020, ora 10.00 în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca în prezenţa Președintelui Raionului Soroca dl Rusnac Veaceslav, vicepreședintelui raionului dl Andonii Boris, colegilor de serviciu şi în faţa simbolurilor de Stat, dna Ohoțchi Viorica, specialist a Serviciului Alternativă și Protecție Civilă din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca, a depus jurământul  de credinţă a funcționarului public:
   „Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respect normele de conduită profesională”.
     Îi urăm succese în activitate și realizări frumoase!