Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Prin scrisoarea cu nr.627 din 12.10.2020, Secretariatul Tehnic Comun, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, a informat Consiliul raional Soroca despre selectarea provizorie a proiectului „STEFAN CEL MARE, COMMON  HISTORY- SHARED HERITAGE, SOROCA – VASLUI” /“ȘTEFAN CEL MARE - O moștenire pe care o împartășim o istorie care ne unește”/ Ștefan cel Mare- istorie comună, patrimoniu comun, Soroca- Vaslui” 1HARD/2.1/50.

     La solicitarea BRCT Iași, prin Notificarea nr.2380 din 14.10.2020 în vederea pregătirii Contractului de Grant la moment sunt elaborate mai multe documente justificative privind confirmarea eligibilității aplicantului în conformitate cu prevederile Ghidului pentru aplicanții de grant, proiecte HARD pentru Programul Operațional Comun România – Republica Moldova (ENI) 2014-2020.

     Bugetul total al  proiectului constituie, 1,664,118.4 EURO din care 90% grant si 10% cofinanțare, astfel: grant UE, 1,497,706.56 EURO si cofinanțare, 166,411.84 EURO.

     Acest proiect a fost aplicat de către Consiliul Raional Soroca (Republica Moldova) în parteneriat cu Consiliul Judeţean Vaslui (România) și Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” din municipiul Vaslui (România).

    Implementarea în comun va fi  asigurată prin realizarea unor activități culturale comune, cu implicarea tuturor partenerilor de proiect și cu coordonarea acestora de către Aplicant și care vor avea ca rezultat elaborarea de produse culturale comune specifice ariei eligibile (Soroca, Republica Moldova –Vaslui, România).

  Una din activitățile majore constituie executarea lucrărilor de restaurare și conservare la Cetatea Soroca și la Ansamblul Monumental Podul Inalt care întruchipează Statuia ecvestră a lui „Ștefan Cel Mare” din județul Vaslui.

     Programul Operațional Comun România – Republica Moldova (ENI) 2014-2020 în cadrul căruia a fost aplicat proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană și  are drept scop crearea “unei regiuni de prosperitate și bună vecinatate între statele membre ale UE și ale celor cu care se învecinează”.   

 

Tatiana Robu,

 șef Serviciul Proiecte Investiționale, Consiliul raional Soroca