Căutare în site

Spre atenția producătorii agricoli, ce vor desfășura pentru prima dată o activitate economică în sectorul agroalimentar.

           

            În perioada 15 aprilie – 18 iunie 2021, se va desfășura cel de-al VII-lea Apel de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte start-up în domeniul agroindustrial.

            În acest context, subvențiile în avans, sunt acordate doar în baza proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli, ce vor iniția o activitate economică în sectorul agroalimentar.

            Cererile de solicitare a subvențiilor în avans pot fi depuse de tinerii,  femeile fermier și migranții reveniți, care intenționează să lanseze afaceri în domeniul agriculturii, conform domeniilor de sprijin prioritizate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

            Direcția agricultură și alimentație a Consiliului Raional Soroca vă oferă consultații ce țin de măsurile de sprijin și actele necesare pentru depunerea dosarului și obținerea subvențiilor.

            Cererile vor fi examinate de AIPA, conform procedurilor Regulamentului (Hotărârea Guvernului nr. 507/2018), iar evaluarea și selecția finală a proiectelor investiționale, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate, va fi realizată de Comisia de evaluare și selecție. 

De menționat că suportul statului constituie 65 %  din valoarea proiectului ce nu va depăși 1 milion de lei. 

Plățile vor fi efectuate în două tranșe: 

I Tranșă - 75% din valoarea subvenției, care se va achita cu condiția prezentării dovezilor co-finanţării din partea Beneficiarului a 35% din valoarea costurilor eligibile;

II Tranșă – 25% din valoarea subvenției, în baza cererii de debursare la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative, conform domeniului în care este efectuată investiția.


 

La data de 31 martie 2021 Preşedintele Raionului Soroca, dl Veaceslav Rusnac a semnat electronic Contractul de Grant cu Autoritatea Comună de Management  în vederea suportului financiar acordat din partea Uniunii Europene pentru implementarea Proiectului  ”Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”.

Partenerii proiectului sunt Consiliul Județean Vaslui şi Muzeul Județean "Ștefan cel Mare" Vaslui.

Bugetul total al  proiectului constituie, 1,664,118.4 EURO din care 90% grant și 10% cofinanțare, astfel: grant UE - 1,497,706.56 EURO și cofinanțare - 166,411.84 EURO.

COFINANȚARE:

APLICANT, Consiliul Raioal Soroca: 118,633 EURO (7,13%)

PARTENERUL 1, Consiliul Județean Vaslui: 30,841.78 EURO (1,85%)

PARTENERUL 2, Muzeul Județean "Ștefan cel Mare" Vaslui: 16,937.06 (1,02%)

GRANT UE:

APLICANT, Consiliul Raioal Soroca: 1,067,697  (64,16% )

PARTENERUL 1, Consiliul Județean Vaslui: 277,575.98  (16,68%)

PARTENERUL 2, Muzeul Județean "Ștefan cel Mare" Vaslui: 152,433.58 (9,16)

Durata Proiectului: 24 luni

Rezultate așteptate:

Sit cultural și istoric în Republica Moldova restaurat, etapa 2 - Cetatea Soroca, sit cultural și istoric în România restaurat - Ansamblul monumental „Podul Înalt”; patrimoniul cultural și istoric promovat și valorificat; o strategie dezvoltată pentru vizibilitatea obiectivelor turistice istorice; dialog cultural creativ si inovativ între Muzeul Județean Vaslui și Muzeul de Istorie și Etnografie Soroca.