Căutare în site

    La data de 20 ianuarie curent, în Sala de Protocol a Consiliului raional Soroca, a fost organizată o ședință la care au participat Președintele raionului Soroca dl. Rusnac Veaceslav și membrii Consiliului de Administrație ai Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Soroca ,,A. Prisacari’’ cu Asociația Obștească „CASMED” din mun. Bălți care implementează proiectul „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială” în parteneriat cu Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” în perioada 01.05.2019 - 30.04.2023.

    Pe parcursul lunilor iulie-septembrie 2020, IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”, alături de alte 5 instituții medico-sanitare publice din raioanele Edineț, Florești, Soroca, Drochia și mun. Bălți - a fost parte a unui exercițiu de evaluare participativă, care a inclus organizarea unei serii de focus-grupuri cu diferiți actori locali și chestionări ale pacienților. Ulterior, a fost elaborat un raport de evaluare, sumarizările căruia au fost prezentate în cadrul întrunirii.

    Ședința a fost facilitată de către dl Vitalie Popa, reprezentant al echipei Axa Managemement Consulting, care a relatat rezultate evaluării.

    Astfel, sesiunea s-a focusat pe prezentarea aspectelor și provocărilor identificate în cadrul Spitalului Raional Soroca din perspectiva calității serviciilor, drepturilor și responsabilităților pacientului, mecanismelor disponibile în cadrul instituție pentru colectarea opiniilor și sugestiilor pacienților, asigurarea medicală, transparență, ș.a.

     S-a decis că va fi creat un grup de lucru care va elabora un plan de intervenții în baza rezultatelor identificate, menite să îmbunătățească serviciile și activitatea Spitalului Raional Soroca „ A. Prisacari”, precum și să fortifice dialogul instituției cu autoritățile, pacienții și societatea civilă.

   Proiectul „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială” este implementat de către Crucea Roșie din Elveția în parteneriat cu Asociația Obștească „CASMED și Asociația Obștească „HOMECARE” cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. 

 

 

 

 

        La data de 15 ianuarie, este sărbătorită anual Ziua Națională a Culturii, concomitent cu nașterea marelui poet al neamului Mihai Eminescu.     

    Stimați lucrători din domeniul culturii, această sărbătoare îmi oferă frumoasa ocazie de a vă adresa sincere felicitări, însoțite de urări de bine, pace și sănătate.

    Datorită abnegației, perseverenței și devotamentului ce-l manifestați, contribuiți la formarea unei ambianțe sociale armonioase, fără de care nu poate domina bunăstarea și prosperitatea, reușind să  promovați acest domeniu – Cultura.

      Vă doresc să aveți realizări frumoase în activitatea zilnică, tărie de caracter în tot ceea ce faceți, bunăstare și înțelegere în familiile Dstră, activități și gânduri frumoase, toate pentru prosperarea raionului nostru.

Veaceslav Rusnac,

Președinte al raionului Soroca


 

 

Astăzi, data de 13 decembrie 2020, ora 10.00, în sala de protocol a Consiliului Raional a avut loc ședința Comisiei raionale privind reglementarea activității agenților economici în domeniul transportului auto de călători și bagaje, condusă de către Vicepreşedintele raionului Soroca dl Andonii Boris la care au participat șeful Serviciului Patrulare Soroca, Florești al Secţiei patrulare Nord al Direcției patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publică al Inspectoratului General de Poliție al MAI, comisar principal Ghilas Gavril și ofițerul de sistematizarea circulației rutiere al Serviciului de supravegherea transport și accidente rutiere al Secției securitate publică al Inspectoratului de poliție Soroca al Inspectoratului General de Poliție al MAI, inspector superior Sochirca Igor.

Chestiunea de bază examinată a constat în asigurarea funcționării transportului de pasageri pe rutele locale și raionale.

Comisia a constatat existența problemelor legate de refuzul antreprenorilor privind activitatea a 7 (șapte) rute din raionul Soroca, în legătură cu fluxul mic de pasageri.

În cadrul ședinței s-a menționat, că se identifică modalități și soluții pentru buna funcționare a rutelor de pasageri și prestarea servicilor populației.