Căutare în site

Apel de propuneri de proiecte lansat de Comisia Europeană: Parteneriate pentru orașe durabile

 

Obiectivul programului este de a promova dezvoltarea urbană integrată prin parteneriate dintre autorități locale.

Programul se concentrează pe consolidarea guvernării urbane, asigurând totodată incluziunea socială a orașelor, îmbunătățirea rezilienței, înverzirea orașelor și îmbunătățirea prosperității și inovației în orașe.

Ghidul apelului îl găsiți aici:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=167744

Termenul limită de depunere a notelor conceptuale este 27.03.2020.

O sesiune de informare despre apel va avea loc pe 17.02.2020 la Bruxel, cu transmisiune live: https://webcast.ec.europa.eu/infopoint-lunchtime-conference-local-authorities-partnerships-for-sustainable-cities

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca, Vă aduce la cunotință că în conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr.78 din 12.02.2020, familiile beneficiare de ajutor social pentru luna decembrie 2019, care dispune de un televizor funcțional ce nu recepționează semnalul digital, pot depune o cerere, în formă scrisă (cererea se anexează) privind dotarea gratuită cu un convertor pentru televiziunea digitală terestră la asistentul social comunitar din localitatea în care familia își are reședința pînă la data de 20.03.2020.

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca anunţă vacantă funcţia de asistent social comunitar în primăriile: Oclanda,  Iarova, Dubna, Soroca și temporar vacantă funcţia de asistent social comunitar în primăria Vasilcău.

Atribuţiile asistentului social comunitar:

- asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială:

- identifică  şi evaluează situaţia beneficiarilor şi a familiiei lor, deplasându-se în teren;

- formulează problemele cu care se confruntă beneficiarii;

- elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi a familiei lui;

- identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;

- prestează servicii sociale primare;

- propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;

- evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente;

- mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;

- realizează rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite;

- contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii.

Cerinţe de calificare:

a)      Studiile:

-          Avantaje: Studii  universitare în asistenţa socială,

-          Studii universitare pedagogice, juridice, şiinţe sociale;

-           medii speciale în domeniul asistenţei sociale,

b)      Altele:

-          Abilitatea de a lucra după un program solicitat;

-          Calităţi morale;

-          Abilităţi de comunicare;

-          Cunoaşterea calculatorului şi experienţă practică;

-          Cunoaşterea limbilor română şi rusă ( vorbire şi scriere).

Condiţiile:

- cunoaşterea cadrului legal şi normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.

Înscrierea candidaţilor pentru participare la concurs se efectuează prin depunerea următoarelor acte necesare:

1) cererea de înscriere;

2) curiculum vitae;

3) diploma de studii original și copia;

4) certificatul medical - formularul nr.027/e;

5) copia buletinului de identitate,

6) declarația pe propria răspundere  privind absența antecedentelor penale

Data limită pentru depunerea actelor –-  13.03.2020, ora 17.00

Adresa pentru depunerea pachetului de documente:

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, or. Soroca, str. Independenţei 8.

Telefon de contact: 0230-93-0-25

Persoana de referinţă: A. Gherghelijiu