Căutare în site

Sesiune informativă pentru APL


Pe 22 noiembrie, curent , reprezentanții administrației publice locale de ambele niveluri .
Mai Mult

Gala Laureaților Fotbalului Sorocean 2017


Evenimentul a coincis și cu marcarea a 10 ani de activitate a Asociației de Fotbal din raionul Soroca.
Mai Mult

Ziua Pedagogului la Soroca


Tradițional, la 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej și la Soroca a fost organizată o festivitate.
Mai Mult

Sărbătoare frumoasă în com. Vasilcău


Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău
Mai mult
Funcție vacantă de asistent social comunitar, satul Vădeni

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca anunţă vacantă funcţia de asistent social comunitar în primăria Vădeni.
Atribuţiile asistentului social comunitar:
- asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială:
- identifică  şi evaluează situaţia beneficiarilor şi a familiiei lor, deplasându-se în teren;
- formulează problemele cu care se confruntă beneficiarii;
- elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi a familiei lui;
- identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;
- prestează servicii sociale primare;
- propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;
- evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente;
- mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;
- realizează rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite;
- contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii.
Cerinţe de calificare:
1. Studiile:
2. Avantaje: Studii  universitare în asistenţa socială,
3. Studii universitare pedagogice, juridice, şiinţe sociale;
4. medii speciale în domeniul asistenţei sociale,
5. Altele:
6. Abilitatea de a lucra după un program solicitat;
7. Calităţi morale;
8. Abilităţi de comunicare;
9. Cunoaşterea calculatorului şi experienţă practică;
10. Cunoaşterea limbilor română şi rusă ( vorbire şi scriere).
Condiţiile:
- cunoaşterea cadrului legal şi normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.
Înscrierea candidaţilor pentru participare la concurs se efectuează prin depunerea următoarelor acte necesare:
1) cererea de înscriere;
2) curiculum vitae;
3) diploma de studii original și copia;
4) certificatul medical - formularul nr.086/e;
5) copia carnetului de muncă;
6) copia buletinului de identitate.
Data limită pentru depunerea actelor – 01.02.2019, ora 17.00
Adresa pentru depunerea pachetului de documente:
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, or. Soroca, str. Independenţei 8.
Telefon de contact: 0230-93-0-25
Persoana de referinţă: A. Gherghelijiu

Şef  al Direcţiei Asistenţă Socială
 şi Protecţia Familiei                                                                                    Paunescu Svetlana