Căutare în site

A N U N Ţ

În conformitate cu Strategia de Stat de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2012-2020, Consiliul raional Soroca anunţă despre organizarea concursului raional ,,Cel mai bun antreprenor al anului 2017”. Concursul are un caracter deschis şi primirea cererilor pentru participare nu este limitată.
Regulamentul pentru organizarea concursului este aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.250 din 09.03.2005 cu modificările ulterioare.
Cererile de participare la concurs se vor depune pînă la 15 aprilie 2018, la Secţia Economie a Consiliului raional, bir.512.
Telefoane pentru informaţii: 0230.2.23.13; 0230.2.20.88
Concurs de ocuparea funcției vacante de director al IP Tabăra de odihnă pentru copii "La Dumbravă".