Raport cu privire la implementarea Planului de Acțiuni pentru anul 2018 al Strategiei de Incluziune Socială a Raionului Soroca pentru anii 2018- 2021