Căutare în site

Festivalul Mărțișor 2019S-A ÎNCHEIAT CEA DE A 53 A EDIȚIE A FESTIVALULUI MĂRȚIȘOR 2019

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

Ședința Consiliului Raional Soroca


LA data de 11.04.2019 a avut loc Ședința Consiliului Raional Soroca
Mai mult
La data de 22 noiembrie 2018, ora 11.00 în Sala de Ședințe a Consiliul Raional Soroca, Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, Secția Economie, Serviciul Juridic ,Serviciul Resurse Umane și Arhitect-șef, anunță audieri publice la următoarele proiecte de decizii: 
- Cu privire la numirea dnei Mușenco Angela în funcția publică de șef al Direcției Învățamînt Soroca
- Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Aparatului Președintelui Raionului Soroca
- Cu privire la anunțarea licitației ,,cu strigare” privind darea în locațiune a unor bunuri imobile
- Cu privire la abrogarea și modificarea unor poziții în decizia nr. 24/07 din 30.05.2018 ,, Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile”
- Cu privire la repartizarea locuințelor sociale
- Cu privire la modificarea deciziei nr.14/8 din 29.12.2004 ,, Cu privire la instituirea comisiei privind privatizarea fondului de locațiune”
- Cu privire la transmiterea a unor bunuri
- Cu privire la înaintarea candidaților pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi în scopul desfășurării alegerilor parlamentare stabilite pentru 24 februarie 2019
- Cu privire la permisiunea amplasării monumentelor,, în memoria participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică din Cernobîl” și ,,În memoria victimelor represiunilor politice”
- Cu privire la Comisia raională pentru asigurarea eliberării și schimbării legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială : 
http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr)

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00