Căutare în site

 
Agenţia Proprietăţii Publice informează despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, în particular:
  • la data de 5 august 2020, ora 10-00, pe adresa: mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, Casa Guvernului se va desfășura licitaţia cu strigare pentru privatizarea cotei de 47/81 din clădirea de producere (nr. cadastral 7801118.282.07), or. Soroca, str. Uzinelor, 1 cu preţul iniţial de vânzare – 1 000 000 lei.
Cererile pentru participare la licitaţie și documentele enumerate în comunicatul informativ se depun până la data de 4 august 2020, ora 16-00, pe adresa: mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, Casa Guvernului, Agenţia Proprietăţii Publice.
  • în perioada 17 – 21 august 2020, pe piaţa reglementată a Bursei de Valori se vor desfășura licitaţii cu strigare pentru privatizarea acţiunilor proprietate publică de stat din S.A. „Drumuri - Soroca”, mun. Soroca, str. F. Budde, 27, în număr de 3 339 468 unităţi (99,357%), preţul inițial de vînzare al unei acțiuni – 12,50 lei.
Comunicatele informative au fost publicate în Monitorul Oficial al RM nr. 180 - 187 din 17.07.2020 și pe pagina web: www.app.gov.md.
În scopul atragerii unui număr cît mai mare de participanţi la privatizare, acordării de drepturi egale şi asigurării concurenţei loiale între participanţi, solicităm respectuos ca informaţia dată să fie făcută publică la nivel local, prin mijloacele mass-media disponibile.
Director general adjunct
Mihai SOȚCHI