Căutare în site

Cultură și Turism

  Rețeaua instituțiilor de cultură este constituită din: 54 case și cămine culturale, 58 biblioteci publice, 6 școli de artă plastică și muzică, 2 muzee, activează 98 colective artistice, 4 centre de meșteșuguri populare,1 studiou muzical. Numărul total de monumente – 413, inclusiv: 194 de importanță natională, 219 de importanță locală.

-  Măsuri culturale 2020                                 -  Resursele turistice antropice
-  Regulament                                                -  Resurse turistice naturale
-  Meșteșuguri                                                -  Servicii turistice
- Agendă evenimente                                      - Turism religios 
- Activități culturale 2019        

La 29 iunie, conform planului de pregătire la Protecţia Civilă pentru anul 2018, în Primăria comunei Vărăncău s-a desfășurat aplicaţia cu tema: Activitatea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale şi a formaţiunilor PC ale primăriei Vărăncău la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale: ,,Inundaţii”. 
Potrivit scenariului au fost lichidate consecinţele calamităţilor naturale precum evacuarea sinistraţilor din locuinţele inundate, izbucnirea incendiului, producerea unui accident rutier, fiind produse în urma ploilor abundente şi vîntului puternic. 
În prezenţa Preşedintelui raionului Soroca, dlui Ghenadie Muntean de către colaboratorii Direcţiei Situaţiei Exepţionale Soroca şi Consiliului raional Soroca au fost testate capacităţile de mobilizare şi intervenţie a formaţiunilor de protecţie civilă din primărie, care la rîndul lor au demonstrat o bună pregătire în întreprinderea măsurilor de prevenire a situaţiilor excepţionale şi a consecinţelor lor.
La finele aplicaţiilor de către Preşedintele raionului a fost menţionat faptul, că locuitorii comunei Vărăncău au avut parte de o bună instruire în domeniul protecţiei civile şi a bazelor securităţii vieţii în caz de situaţii excepţionale şi este de dorit ca situaţiile de risc să nu fie în realitate.

Instituții preșcolare - 55
Școli primaree-grădiniță -  5
Școli primare - 8
Licee - 5
Gimnazii - 28
Școli de sport - 2

Indicatori economici, raionul Soroca, 2018

104,3 
Suprafața raionului (mii, ha)
100078
Locuitori
3637
Agenți Economici
3953,50
Salariul mediu pe raion (lei)

Bugetul Raionului Soroca -  anul 2020 Aprobat prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.4/19 din 12 decembrie 2019
HARTA SERVICIILOR SOCIALE DIN RAIONUL SOROCA
Produs elaborat de People in Need din Cehia, în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale în Moldova 2017-2019” .
REGULAMENTUL
privind modul de utilizare a mărcii turistice din raionul Soroca.