1.

Planul de achiziționarea bunurilor ,serviciilor și lucrărilor pentru anul 2018 a Consiliului raional Soroca