Căutare în site

Cultură și Turism

  Rețeaua instituțiilor de cultură este constituită din: 54 case și cămine culturale, 58 biblioteci publice, 6 școli de artă plastică și muzică, 2 muzee, activează 98 colective artistice, 4 centre de meșteșuguri populare,1 studiou muzical. Numărul total de monumente – 413, inclusiv: 194 de importanță natională, 219 de importanță locală.

-  Măsuri culturale 2020                                 -  Resursele turistice antropice
-  Regulament                                                -  Resurse turistice naturale
-  Meșteșuguri                                                -  Servicii turistice
- Agendă evenimente                                      - Turism religios 
- Activități culturale 2019        

Cu prilejul Zilei autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală instituită prin Hotărârea de Guvern nr.75/2012, într-o atmosferă festivă dl. Veaceslav Rusnac, Președintele raionului Soroca împreună cu colaboratorii Consiliului raional, au adus mesaj de felicitare tuturor primarilor din localitățile raionului Soroca, înmânându-le diplome și cadouri, cu prilejul sărbătorii menționate.
În discursul său, dl. Veaceslav Rusnac a menționat faptul că: “Este o deosebită onoare pentru noi să sărbătorim împreună cu dvs. Ziua Autonomiei Locale și vă mulțumim pentru aportul semnificativ în dezvoltarea durabilă a comunităților care este posibil graţie muncii, dăruirii şi abnegaţiei de care daţi dovadă zi de zi și vă doresc în continuare mult succes întru realizarea obiectivelor stabilite și a angajamentelor asumate față de cetățeni.”

Instituții preșcolare - 55
Școli primaree-grădiniță -  5
Școli primare - 8
Licee - 5
Gimnazii - 28
Școli de sport - 2

Indicatori economici, raionul Soroca, 2018

104,3 
Suprafața raionului (mii, ha)
100078
Locuitori
3637
Agenți Economici
3953,50
Salariul mediu pe raion (lei)

Bugetul Raionului Soroca -  anul 2020 Aprobat prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.4/19 din 12 decembrie 2019
HARTA SERVICIILOR SOCIALE DIN RAIONUL SOROCA
Produs elaborat de People in Need din Cehia, în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale în Moldova 2017-2019” .
REGULAMENTUL
privind modul de utilizare a mărcii turistice din raionul Soroca.