Căutare în site

Cultură și Turism

  Rețeaua instituțiilor de cultură este constituită din: 54 case și cămine culturale, 58 biblioteci publice, 6 școli de artă plastică și muzică, 2 muzee, activează 98 colective artistice, 4 centre de meșteșuguri populare,1 studiou muzical. Numărul total de monumente – 413, inclusiv: 194 de importanță natională, 219 de importanță locală.

-  Măsuri culturale 2020                                 -  Resursele turistice antropice
-  Regulament                                                -  Resurse turistice naturale
-  Meșteșuguri                                                -  Servicii turistice
- Agendă evenimente                                      - Turism religios 
- Activități culturale 2019        

La data de 30 ianuarie 2020, în Sala de Protocol a Consiliului raional Soroca, a fost semnat Acordul de Parteneriat între Comunitatea Religioasa Parohia cu Hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” reprezentată de către Preotul Paroh Nicolae Craveț şi Consiliul Raional Soroca, reprezentat de domnul Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca.
Obiectul Acordului îl reprezintă colaborarea în vederea desfăşurării unor activităţi şi iniţiative comune cu scopul dezvoltării unui mediu prietenos pentru activități culturale în regiunea de dezvoltare Soroca, impulsionării activităţii investiţionale, creşterii gradului de competitivitate al instituțiilor culturale din raion, susținerea unor politici de promovarea a patrimoniului cultural și istoric, în procesul de apropiere de instituțiile UE.

Instituții preșcolare - 55
Școli primaree-grădiniță -  5
Școli primare - 8
Licee - 5
Gimnazii - 28
Școli de sport - 2

Indicatori economici, raionul Soroca, 2018

104,3 
Suprafața raionului (mii, ha)
100078
Locuitori
3637
Agenți Economici
3953,50
Salariul mediu pe raion (lei)

Bugetul Raionului Soroca -  anul 2020 Aprobat prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.4/19 din 12 decembrie 2019
HARTA SERVICIILOR SOCIALE DIN RAIONUL SOROCA
Produs elaborat de People in Need din Cehia, în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale în Moldova 2017-2019” .
REGULAMENTUL
privind modul de utilizare a mărcii turistice din raionul Soroca.